Gói quà tặng

Chuối tiêu

Giá: 20,000 đ

Giá: 30,000 đ

Cà chua bi

Giá: 30,000 đ

Giá: 35,000 đ

Chuối tiêu 2

Giá: 20,000 đ

Giá: 50,000 đ

Bơ vỏ sần

Giá: 40,000 đ

Giá: 45,000 đ